ЈН-A77/2014-РАДОВИ-објекат ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина 6-замена дотрајалих прозора.

РОК ИСТИЧЕ 28.07.2014. године