ЈН-A78/2014-РАДОВИ-израда комплетно пројектно техничке документације и извођење радова на замени дотрајалог гасног котла, комби бојлерима у објекту амбуланте Качарево, по инжењеринг систему.

РОК ИСТИЧЕ 07.08.2014. године