ЈН-A80/2014-РАДОВИ-унутрашњи молерско фарбарски радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у улици Карађорђевој бр. 4 у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 07.08.2014. године

ЈН-A80/2014-РАДОВИ-унутрашњи молерско фарбарски радови…

(НАБАВКА И УГРАДЊА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ОД ГИПС КАРТОНСКИХ ПЛОЧА НА ОРИГИНАЛНОЈ МЕТАЛНОЈ ПОДКОНСТРУКЦИЈИ)