ЈН-A83/2014-УСЛУГЕ-израда пр.-техн. документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде са техн. контролом-амбуланта „Центар“ Панчево

РОК ИСТИЧЕ 01.09.2014. године

ЈН-A83/2014-израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде са техничком контролом-амбуланта „Центар“ Панчево