ЈН-A89/2014-УСЛУГЕ-ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево.