1.) ЈН Б1/2020 – УСЛУГЕ фиксне и мобилне телефоније за потребе Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б1/2020 –   услуге фиксне и мобилне телефоније за потребе Јавног предузећа «Урбанизам»  Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама  (ради закључења оквирног споразума)

 

РОК ИСТИЧЕ 03.02.2020. године

 

Оквирни споразум се закључује на период од 01.04.2020. године до 31.03.2022. године