2.) ЈН Б2/2018 – УСЛУГЕ – Ангажовање књиговодствене агенције за потребе за потребе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б2/2018 – Ангажовање књиговодствене агенције за потребе за потребе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

 

РОК ИСТИЧЕ    07.02.2018.    године