21.) ЈН Б6/2019 – Набавка текстилне галантерије за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Редни број јавне набавке добара мале вредности за текућу годину је ЈН Б6/2019.

 

Предмет јавне набавке је набавка текстилне галантерије за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

 

Oпис предмета јавне набавке – добра ОРН – 19200000 – тканине од текстила и сродни производи, 19260000 – текстил.