29) JН Б13/2017 – Одржавање фотокопир апарата за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

Понуде се достављају на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево до 28.12.2017. године до 11.00 часова.

Јавно отварање понуда ће бити дана 28.12.2017. године.