35.) ЈН Б20/2018 – Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН Б20/2018 – Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево

 

РОК ИСТИЧЕ 28.12.2018. године