1.) ЈН А1/2018 – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК – Одржавање хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево у улици Карађорђевој бр. 4 у Панчеву

ЈН А1/2018 – Одржавање хигијене у  Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево у улици Карађорђевој бр. 4 у Панчеву