4.) ЈН A3/2018 – ДОБРА – Набавка плина за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, која се спроводи ради закључења оквирног споразум за оквирни период од дана закључења до до 31.03.2019. године

ЈН A3/2018 – Набавка плина за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, која се спроводи ради закључења оквирног споразум за оквирни период од дана закључења до до 31.03.2019. године

 

РОК ИСТИЧЕ 05.03.2018. године