9.) ЈН Б29/2018 – Одржавање инсталација и опреме (ТТ, ТВ, мреже рачунара, видео надзора идр.) у ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Понуде се достављају до 01.02.2019. године до 12.00 часова.

Јавно отварање понуда ће бити спроведено дана 01.02.2019. године у 12.30. часова у просторијама ЈП „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево.