JН А100/2016 – РАДОВИ – Израда техничке документације и извођење радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву, по "инжењеринг систему“ и "систему кључ у руке“

JН А100/2016 – Израда техничке документације и извођење радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву. Радови се изводе по „инжењеринг систему“ и „систему кључ у руке“

РОК ИСТИЧЕ 08.09.2016. године