JН А115/2016-ДОБРА-Набавка и постављање заштитне опрме за објеката код којих је угрожена ставбилност и представља опасност

ЈН А115/2016 – Предмет јавне набавке добара је набавка и постављање заштитне опреме (скеле и ограде) за објекте код којих је услед великих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност.

Опис предмета јавне набавке: 44200000- Конструкциони производи.

Место испоруке добара: Панчево, Ул. Жарка Зрењанина 23.