JН А117/2016-РАДОВИ-Амбуланта "Глогоњ" – инвестиционо одржавање објекта

Предмет јавне набавке радова је Амбуланта „Глогоњ“- Инвестиционо одржавање објекта.

Опис предмета јавне набавке: 45000000-Грађевински радови

Природа радова:
– извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Место извођења радова: Амбуланта „Глогоњ“
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, 43.3