JН А15/2015-ДОБРА-Набавка канцеларијског и рачунарског материјала и тонера за потребе ЈП "Дирекција" Панчево

Предмет јавне набавке добра је набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала.

Рок за подношење понуда истиче 05.01.2015. године у 12.00 часова.

Јавно отварање понуда 05.01.2015. године у 12.30 часова.