JН А7/2015-ДОБРА-Набавка електричне енергије-потпуно снабдевање, за период 01.01.-31.05.2015. године