JН А83/2015-РАДОВИ-Прикључак водовода и електроинсталација у Амбуланти у Банатском Брестовцу, по инжењеринг систему

ЈН A83/2015 – Израда пројектно-техничке документације и извођење радова прикључка водовода и електроинсталација у Амбуланти у Банатском Брестовцу, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“

Јавно отварање понуда 17.07.2015. године у 11.30 часова