JН Б13/2015-УСЛУГЕ-Израда геодетског снимка за потребе легализације Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Предмет јавне набавке услуга мале вредности– израда геодетског снимка за потребе легализације објекта Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Oпис предмета јавне набавке-ОРН-71400000-израда геодетског снимка и израда КТП-а плана као геодетске подлоге за потребе легализације дограђеног дела објекта дечијег одмаралишта на Дивчибарама.