JН-Б20/2014-УСЛУГЕ-обележавање границе градске парцеле на терену за потребе идентификације стања на терену.

РОК ИСТИЧЕ 28.05.2014. године