JН-Б21/2015-УСЛУГЕ-Пружање интернет услуга за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево за период 01.06.2015.-31.05.2016. године

ЈН-Б21/2015-Пружање интернет услуга за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево за период 01.06.2015.-31.05.2016. године

РОК ИСТИЧЕ 08.05.2015. године