JН-Б28/2014-УСЛУГЕ-поправкa намештаја за потребе ЈП „Дирекција“ , Змај Јовина број 6 и Карађорђева број 4.

РОК ИСТИЧЕ 04.07.2014. године
РОК СЕ ПРОДУЖАВА ДО 08.07.2014 године