JН Б31/2014 – Набавка и монтажа мобилијара испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама