JН Б33/2014 – УСЛУГЕ – Регистрација теренског аутомобила