JН Б34/2014 – Одржавање беле технике у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Предмет јавне набавке мале вредности је услуга одржавања беле технике у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Опис предмета јавне набавке: услуге одржавање – ознака из општег речника набавке – ОРН-50882000 услуге одржавања и поправки опреме за ресторане.