JН Б35/2014 – УСЛУГЕ – Геодетске услуге за потребе укњижбе етажних целина у згради легата Бате Михајловића у Панчеву