JН Б50/2015-УСЛУГЕ-Одржавање намештаја за потребе ЈП "Дирекција" Панчево

Крајњи рок за достављање понуда је 14.10.2015. у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда је 14.10.2015. године у 11.30 часова.