JН Б64/2015-УСЛУГЕ-Техничка контрола техничке документације за реконструкцију објекта Народног музеја у Панчеву

Предмет јавне набавке је техничка контрола пројектно – техничке документације за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево.

Oпис предмета јавне набавке: 71300000 -Техничке услуге.

Предмет ове јавне набавке је техничка контрола документације за радове дефинисане у локацијским условима:

– техничке документације за изградњу подземних резервоара за систем противпожарне заштите капацитета 2х50м3.