JН А14/2017 – Набавка електричне енергије за период од 01.06.2017. године до 30.11.2017. године