ЈН А18/2017 – Hабавка безоловног моторног бензина – ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево

ЈН А18/2017 – Hабавка безоловног моторног бензина – ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК