ЈН А25/2017 – УСЛУГЕ – Измена техничке документације – Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево, према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд

ЈН А25/2017 – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК – Измена техничке документације – Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево, према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд

 

РОК ИСТИЧЕ 09.10.2017. године