ЈН А4/2017 – Одржавање хигијене за потребе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

Предмет јавне набавке је одржавање хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, у улици Карађорђевој бр. 4, у Панчеву.

Понуде се предају до 27.12.2017. године до 11.00 часова, а поступак јавног отварања понуда ће се спровести дана 27.12.2017. године у 11.30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, у ул. Карађорђева бр. 4 у Панчеву.