22.) ЈН A5/2017 – ДОБРА – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево, по партијама, ради закључења оквирног споразума за оквирни период од 01.01.2018. године, односно од дана закључења до 31.12.2018. године

ЈН A5/2017 – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево, по партијама, ради закључења оквирног споразума за оквирни период од 01.01.2018. године, односно од дана закључења до 31.12.2018. године и то:
Партија 1 – Хлеб – франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.
Партија 2 – Млеко и млечни производи и јаја – франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.
Партија 3 – Месо и сухомеснати производи – франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.
Партија 4 – Намирнице – франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.
Партија 5 – Воће и поврће – франко Дечије одмаралиште на Дичибарама.
Партија 6 – Алкохолна пића и напици за потребе кухиње ЈП „Урбанизам“ Панчево (роба за даљу продају у кафе кухињи)

РОК ИСТИЧЕ       05.01.2018.        године