23.) ЈН A7/2017 – ДОБРА – Набавка горива за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН A7/2017 – Набавка горива за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, која се спроводи ради закључења оквирног споразум за оквирни период од јануара 2018. године до 31.12.2018. године, по партијама и то:
Партија 1-гасно уље екстра лако евро ел,
Партија 2-бензин и
Партија 3-бутан гас

 

РОК ИСТИЧЕ 08.01.2018.  године