ЈН Б11/2017. Услуга физичког обезбеђења за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 22.12.2017. године.