ЈН Б11/2017 – УСЛУГЕ – Услуге физичког обезбеђења за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 23.12.2017. године до 31.12.2018. године

ЈН Б11/2017 – Услуге физичког обезбеђења за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 23.12.2017. године до 31.12.2018. године

 

РОК ИСТИЧЕ 06.12.2017. године