ЈН Б1/2017 – УСЛУГЕ – Oдржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. године

ЈН Б1/2017 – Oдржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. године

 

РОК ИСТИЧЕ 10.03.2017. године