ЈН Б15/2017 – Израда налаза и мишљења вештака за потребе етажирања и уписа пословног простора у јавну својину града Панчева.