ЈН Б6/2017 – ДОБРА – Набавка резервних делова за разне поправке, за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. годинe

ЈН Б6/2017 – Набавка резервних делова за разне поправке, за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. годинe

 

РОК ИСТИЧЕ 18.04.2017. године