ЈН Б6/2017 – УСЛУГЕ – Израда Катастарско-топографског плана за потребе израде Плана детаљне регулације за подручје храстове шуме у Долову

ЈН Б6/2017 – Израда Катастарско-топографског плана за потребе израде Плана детаљне регулације за подручје храстове шуме у Долову

 

РОК ИСТИЧЕ 24.10.2017. године