ЈН Б7/2017 – ДОБРА – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за потребе ЈП “Дирекцијa“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. годинe

ЈН Б7/2017 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за потребе ЈП “Дирекцијa“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. године

 

РОК ИСТИЧЕ  13.04.2017. године