ЈН Б8/2017 – ДОБРА – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. годинe

ЈН Б8/2017 – Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. годинe

 

РОК ИСТИЧЕ 13.04.2017. године