ЈН Б9/2017 – ДОБРА – Набавка спратних дрвених кревета за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б9/2017 – Набавка спратних дрвених кревета за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Понуде се подносе до 30.11.2017. године до 11.00 часова, на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Поступак јавног отварања понуда биће спроведен дана 30.11.2017. године у 11.30 часова, у просторијама ЈП „Урбанизам“ Панчево.