JН XI-13-404-137/2017 – Изграда аутобуског стајалишта у МЗ Качарево, у Фискултурној улици

Рок за подношење понуда је 28.07.2017. године до 13.00 часова.

Јавно отварање понуда је 28.07.2017. године у 13.30 часова.