XI-13-404-105/2017 – Техничка контрола техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 „Америчке зграде“

XI-13-404-105/2017 – Техничка контрола техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 „Америчке зграде“

 

Рок истиче 13.06.2017. године