XI-13-404-110/2017 – РАДОВИ – ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву- инвестиционо одржавањe санитарних чворова

XI-13-404-110/2017 – ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву- инвестиционо одржавањe санитарних чворова

 

РОК ИСТИЧЕ  05.07.2017. године