XI-13-404-113/2017 – Периодично одржавање дела Гробљанске улице – паркинг испред гробља у Иванову.