XI-13-404-114/2017 Набавка и постављање опреме за објекте код којих је услед великих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност.

XI-13-404-114/2017 Набавка и постављање опреме за објекте код којих је услед великих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност.

 

Рок истиче: 06.07.2017. године