XI-13-404-116/2017 – Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“ и набавка и уградња хидрауличне платформе за особе са инвалидитетом – улица Змај Јовина – фаза 2.